Điều Khoản Sử Dụng

Website ("Trang web") có địa chỉ https://www.onitsukatiger.com/vn/vi-vn được xây dựng và duy trì bởi ASICS Asia PTE. LTD. ("Công ty"). Bằng cách truy cập, duyệt, tạo tài khoản hoặc sử dụng website này, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các Điều khoản và Điều kiện được quy định bên dưới. Nếu bất kỳ lúc nào bạn không chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện này, bạn phải ngừng sử dụng website này ngay lập tức.

MỤC LỤC VÀ TÓM TẮT NỘI DUNG

1.

Quyền sở hữu

Website này được bảo vệ bởi bản quyền, bằng sáng chế, bí quyết thương mại hoặc các quyền sở hữu khác.

2.

Quyền sử dụng website và nội dung của bạn

Bạn chỉ được phép sử dụng website cho các mục đích hợp pháp.

3.

Năng lực pháp lý

Bạn cam kết rằng bạn có đủ năng lực pháp lý để tham gia vào thỏa thuận được nêu trong các Điều khoản này.

4.

Tài liệu người sử dụng

Chúng tôi không chấp nhận các ý tưởng không được yêu cầu thông qua các bài gửi, bài đăng và email của bạn và sẽ không trả tiền cho chúng. Chúng tôi sẽ coi bất kỳ điều gì bạn cung cấp cho chúng tôi là miễn trừ khỏi mọi nghĩa vụ đối với bạn. Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không độc quyền, không hạn chế đối với Thông tin đệ trình Người dùng của bạn. Bạn không được đăng tài liệu phỉ báng người khác hoặc bất hợp pháp và có hại.

5.

Bạn phải cung cấp thông tin chính xác

Thông tin bạn gửi đến website phải chính xác. Chúng tôi có thể từ chối quyền truy cập vào website nếu chúng tôi biết rằng thông tin bạn đã cung cấp là không chính xác.

6.

Thông báo về quyền riêng tư trực tuyến

Bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

7.

Bảo mật truyền thông tin điện tử

Đường truyền Internet không bao giờ hoàn toàn riêng tư hoặc an toàn.

8.

An Ninh

Tên người dùng và mật khẩu của bạn để truy cập website này chỉ dành cho bạn sử dụng và bạn chịu trách nhiệm về bảo mật những thông tin này.

9.

Vi phạm hệ thống an ninh

Bạn không được giả mạo hệ thống của website này.

10.

Liên kết đến các website khác

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các bên thứ ba hoặc nội dung, quảng cáo, ứng dụng hoặc website của họ.

11.

Mô tả Sản phẩm

Chúng tôi không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm là hoàn chỉnh hoặc không có lỗi.

12.

Tính sẵn có của sản phẩm

Các sản phẩm được hiển thị trên website có thể không có sẵn ở quốc gia, tiểu bang hoặc địa phương cụ thể của bạn.

13.

Quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện hoặc Nội dung Website

Các Điều khoản này và các điều khoản bổ sung được đăng trên website này tại mỗi thời điểm sử dụng sẽ áp dụng cho việc sử dụng đó một cách tiềm năng. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp thông báo cho bạn về các điều khoản được cập nhật bằng cách đăng chúng trên website.

14.

Miễn trừ trách nhiệm

Bạn sẽ miễn trừ cho chúng tôi khỏi mọi khiếu nại liên quan đến bên thứ ba.

15.

Bồi thường

Bạn sẽ bồi thường và đảm bảo cho Công ty vô hại đối với tài liệu bạn đăng.

16.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo đảm và thiệt hại

Chúng tôi từ chối trách nhiệm bảo đảm và cung cấp website “Nguyên trạng”.

17.

Giới hạn trách nhiệm

Trách nhiệm của chúng tôi là có giới hạn.

18.

Luật chi phối

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Singapore.

19.

Phân xử trọng tài ràng buộc

Mọi tranh chấp theo các Điều khoản này sẽ được giải quyết trên cơ sở riêng biệt thông qua phân xử trọng tài ràng buộc.

20.

Điều tra

Công ty có quyền điều tra các vi phạm nghi ngờ đối với các Điều khoản này.

21.

Điều khoản chung

Nếu bất kỳ phần nào của thỏa thuận này được coi là không thể thực thi, thì các điều khoản còn lại sẽ vẫn duy trì hiệu lực. Luật Việt Nam sẽ áp dụng cho các Điều khoản này. Mọi khiếu nại bị cáo buộc hoặc nguyên nhân hành động mà bạn có thể có liên quan đến việc sử dụng website sẽ phải được thực hiện trong vòng sáu (6) tháng sau khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động bị cáo buộc.

1. QUYỀN sở hữu

Website và toàn bộ nội dung, thiết kế, tính năng và chức năng của nó, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả âm thanh, hình ảnh, biểu trưng, ​​dữ liệu, phần mềm, văn bản, tác phẩm nghệ thuật, clip video và các tài liệu khác (gọi chung là "Nội dung") được sở hữu hoặc cấp phép bởi Công ty và được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam và quốc tế, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí quyết thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác. Bất kỳ việc sử dụng trái phép Nội dung nào đều có thể vi phạm luật bản quyền, luật nhãn hiệu, luật bảo mật và công khai cũng như các đạo luật dân sự và hình sự.

Có một số biểu trưng, ​​nhãn hiệu dịch vụ và nhãn hiệu độc quyền được tìm thấy trên website, tất cả đều được sở hữu bởi hoặc được cấp phép hoặc được Công ty cho phép sử dụng. Tất cả các quyền được bảo lưu. Các biểu tượng, nhãn hiệu dịch vụ và thương hiệu này không được sử dụng nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Bằng cách cung cấp chúng trên website, Công ty sẽ không cấp cho bạn bất kỳ giấy phép nào để sử dụng các biểu tượng, nhãn hiệu dịch vụ hoặc thương hiệu độc quyền đó.

2. QUYỀN SỬ DỤNG WEBSITE VÀ NỘI DUNG CỦA BẠN

Website chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Bạn không được phân phối, trao đổi, sửa đổi, bán hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào bạn sao chép từ Website cho bất kỳ mục đích kinh doanh, thương mại hoặc công cộng nào. Bạn không được sao chép, chụp, tái sản xuất, thực hiện, chuyển nhượng, bán, cấp phép, sửa đổi, thao túng, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ hoặc dựa trên, tái xuất bản, tải lên, chỉnh sửa, đăng, truyền, hiển thị công khai, khung, liên kết, phân phối hoặc khai thác, toàn bộ hoặc một phần, website hoặc Nội dung. Bạn chỉ có thể tải xuống một (1) bản sao của Nội dung cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, miễn là bạn không sửa đổi hoặc thay đổi Nội dung theo bất kỳ cách nào, xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền hoặc nhãn hiệu nào hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này theo bất kỳ cách nào.

Website này dành cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên sử dụng. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng website này khi có sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Với điều kiện bạn phải tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này, Công ty cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để truy cập, hiển thị và sử dụng website. Bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn hoạt động của website theo bất kỳ cách nào. Bạn đảm bảo rằng bạn sẽ không sử dụng website cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

3. NĂNG LỰC PHÁP LÝ

Đây là một website đối tượng chung dành cho người lớn. Chúng tôi sẽ giả định (và bằng cách sử dụng website này, bạn đảm bảo rằng) bạn có đủ năng lực pháp lý để tham gia vào thỏa thuận được nêu trong các Điều khoản này (nghĩa là bạn đủ tuổi và đủ trí lực và có quyền bị ràng buộc về mặt pháp lý trong hợp đồng).

4. TÀI LIỆU CỦA NGƯỜI DÙNG

Công ty hoan nghênh phản hồi của bạn và rất vui khi bạn gửi nhận xét, hình ảnh, đồ họa, âm thanh và video (“Đóng góp của Người dùng”) về các sản phẩm của Công ty. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu bạn nêu ý kiến ​​cụ thể và bạn không tự nguyện gửi bất kỳ ý tưởng, đề xuất hoặc tài liệu nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Nếu, bất chấp yêu cầu này, nếu bạn tự nguyện gửi bất kỳ ý tưởng, đề xuất hoặc tài liệu nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty ("Nội dung đệ trình"), thì những Nội dung đệ trình sẽ được coi là tài sản độc quyền của Công ty. Các Nội dung đệ trình sẽ không phải tuân theo bất kỳ nghĩa vụ tin cậy nào từ phía Công ty, và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ Nội dung đệ trình nào.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Công ty sẽ độc quyền sở hữu các quyền về bản quyền, quyền bằng sáng chế, và tất cả các quyền hiện đã được biết đến hoặc sẽ được biết đến sau này đối với các Nội dung đệ trình dưới mọi hình thức và tính chất, vĩnh viễn, trên toàn cầu và Công ty sẽ có quyền sử dụng, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh từ và phân phối các tài liệu đó hoặc kết hợp các Nội dung gửi đó dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển trên toàn cầu, cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hoặc nếu không, sẽ không được bồi thường cho (các) tác giả hoặc (các) nhà cung cấp các Nội dung đệ trình.

Đối với bất kỳ Đóng góp nào của Người dùng được gửi đến website, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) Đóng góp của Người dùng của bạn thực hiện và sẽ tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này và (ii) bạn có quyền cấp và thực hiện theo đây, cấp cho Công ty giấy phép và quyền không độc quyền, có thể cấp phép lại, đã thanh toán đầy đủ, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng để sử dụng, hiển thị, biểu diễn, truyền tải, sao chép, sửa đổi, xóa, điều chỉnh, xuất bản, dịch, các tác phẩm phái sinh sáng tạo từ, bán và phân phối các Đóng góp của Người dùng đó và để kết hợp Các Đóng góp của Người dùng vào bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào, hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển, trên toàn thế giới, tất cả đều không có thù lao cho bạn. Để tránh nghi ngờ, Công ty sẽ có quyền sử dụng Đóng góp của Người dùng cho bất kỳ mục đích nào mà không phải trả phí cho bạn hoặc bất kỳ người nào khác. Ngoài ra, bạn, chứ không phải là Công ty là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi Đóng góp của Người dùng mà bạn gửi, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, chính xác và phù hợp của nội dung đó. Bạn xác nhận rằng việc lưu trữ, phân phối hoặc truyền tải tài liệu bất hợp pháp có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm hình sự và / hoặc dân sự. Bạn đồng ý rằng nếu bên thứ ba tuyên bố rằng tài liệu bạn đã đóng góp cho website là bất hợp pháp, bạn sẽ chịu trách nhiệm xác nhận rằng tài liệu đó là hợp pháp. Công ty không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ Đóng góp của Người dùng nào do bạn hoặc bất kỳ người dùng website nào đăng tải.

For any User Contributions submitted to the Site, you represent and warrant that (i) your User Contributions do and will comply with these Terms and Conditions and (ii) you have the right to grant, and do hereby grant, to the Company a non-exclusive, sub-licensable, fully paid-up, perpetual, irrevocable, royalty-free, transferable right and license to use, display, perform, transmit, copy, modify, delete, adapt, publish, translate, creative derivative works from, sell and distribute such User Contributions and to incorporate the User Contributions into any form, medium, or technology, now known or hereafter developed, throughout the world, all without compensation to you. For avoidance of doubt, the Company will be entitled to use the User Contributions for any purpose whatsoever without compensation to you or any other person. In addition, you are fully responsible for any User Contributions you submit, and you, not the Company, have full responsibility for such content, including its legality, reliability, accuracy and appropriateness. You recognize that storing, distributing or transmitting unlawful material could expose you to criminal and/or civil liability. You agree that if a third party claims that material you have contributed to the Site is unlawful, you will bear the burden of establishing that it is lawful. The Company is not responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any User Contributions posted by you or any other user of the Site.

Chúng tôi yêu cầu bạn không gửi hoặc xuất bản bất kỳ tài liệu nào cũng như không cung cấp bất kỳ nội dung nào trên website này hoặc hành động theo bất kỳ cách nào,mà theo quan điểm của chúng tôi:

 • Nói dối, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư, rình rập, tục tĩu, khiêu dâm, phân biệt chủng tộc, lạm dụng, quấy rối, đe dọa hoặc xúc phạm;
 • Chê bai, chỉ trích, bài xích, nhại lại hoặc miêu tả theo hướng tiêu cực bất kỳ diễn viên nào xuất hiện trong nội dung;
 • Tìm cách lợi dụng hoặc làm hại trẻ em bằng cách cho chúng xem nội dung không phù hợp, yêu cầu cung cấp các chi tiết nhận dạng cá nhân hoặc cách khác;
 • Vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào, bao gồm vi phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu của bất kỳ ai hoặc quyền công khai của họ;
 • Vi phạm bất kỳ luật nào hoặc có thể bị coi là vi phạm bất kỳ luật nào;
 • Bạn không có quyền truyền tải theo bất kỳ mối quan hệ hợp đồng hoặc quan hệ nào khác (ví dụ: thông tin nội bộ, thông tin độc quyền hoặc bí mật nhận được trong bối cảnh lao động hoặc thỏa thuận không tiết lộ);
 • Ủng hộ hoặc thúc đẩy hoạt động bất hợp pháp;
 • Mạo danh hoặc xuyên tạc kết nối của bạn với bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác hoặc thao túng các tiêu đề hoặc số nhận dạng để ngụy tạo nguồn gốc của nội dung;
 • Quảng cáo bất kỳ nỗ lực thương mại nào (ví dụ: chào bán sản phẩm hoặc dịch vụ) hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động thương mại nào (ví dụ: tiến hành xổ số hoặc cuộc thi, hiển thị biểu ngữ tài trợ và / hoặc chào mời bán hàng hoặc dịch vụ) trừ khi được ủy quyền cụ thể trên website này;
 • Gây quỹ, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ;
 • Bao gồm các chương trình có chứa vi rút, sâu và / hoặc 'Trojan horse' hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, quá tải, thu gọn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc viễn thông nào;
 • Làm gián đoạn luồng đối thoại bình thường, khiến màn hình cuộn nhanh hơn những gì người dùng khác có thể nhập hoặc hành động theo cách khác ảnh hưởng đến khả năng của những người khác tham gia vào các hoạt động thời gian thực qua website;
 • Sao chép bất kỳ trang hoặc hình ảnh nào khác trên website này trừ khi có thẩm quyền thích hợp;
 • Bao gồm các tập tin định dạng MP3;
 • Số lượng theo chương trình dạng “kim tự tháp” hoặc tương tự;
 • Số lượng cho một 'kho dữ liệu' (nghĩa là sử dụng bất kỳ không gian web nào được cung cấp cho bạn làm nơi lưu trữ các tệp lớn hoặc lượng lớn dữ liệu chỉ được liên kết từ các trang khác). Bạn phải cung cấp một lượng nội dung hợp lý đi kèm với tài liệu đó để ít nhất một số lưu lượng truy cập vào website của bạn đến trực tiếp qua chúng tôi;
 • Không tuân theo bất kỳ chính sách hoặc quy định nào được thiết lập theo thời gian liên quan đến việc sử dụng website này hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với website này; hoặc
 • Chứa các liên kết đến các website khác có chứa loại nội dung nằm trong các mô tả được nêu từ (a) đến (q) ở trên.

Ngoài ra, bạn bị cấm xóa bất kỳ biểu ngữ tài trợ hoặc tài liệu khác được Công ty chèn vào bất kỳ đâu trên website này (ví dụ: trên bất kỳ không gian web nào được cung cấp cho bạn sử dụng).

5. THÔNG TIN BẠN CHO CHÚNG TÔI PHẢI CHÍNH XÁC

Để truy cập website này hoặc một số tài nguyên mà website này cung cấp, bạn có thể được yêu cầu cung cấp chi tiết đăng ký. Điều kiện sử dụng website này là tất cả các chi tiết bạn cung cấp phải chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu chúng tôi tin rằng các chi tiết không chính xác, không cập nhật hoặc đầy đủ, chúng tôi có quyền từ chối truy cập của bạn vào website hoặc bất kỳ tài nguyên nào của website này và chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn.

6. THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ TRỰC TUYẾN

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn tốt hơn, chúng tôi cung cấp thông báo giải thích các thực tiễn thông tin trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn bạn có thể thực hiện về cách thông tin của bạn được thu thập và sử dụng tại website này. Nhấp vào đây để hiển thị thông báo này, là một phần của các Điều khoản này.

7. BẢO MẬT CÁC BỘ TRUYỀN ĐIỆN TỬ

Đường truyền Internet không bao giờ hoàn toàn riêng tư hoặc an toàn. Bạn hiểu rằng bất kỳ tin nhắn hoặc thông tin nào bạn gửi đến website này đều có thể bị người khác đọc hoặc chặn, trừ khi có thông báo đặc biệt rằng một tin nhắn cụ thể được mã hóa. Việc gửi thư điện tử đến Công ty không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm tương ứng nào của Công ty đối với bạn.

8. BẢO MẬT

Bất kỳ tên người dùng và mật khẩu nào được sử dụng cho website này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Bạn phải chịu trách nhiệm bảo mật tên người dùng và mật khẩu của mình (nếu có). Công ty sẽ có quyền giám sát tên người dùng và mật khẩu của bạn và, theo quyết định của mình, yêu cầu bạn thay đổi nó. Nếu bạn sử dụng tên người dùng và mật khẩu mà Công ty cho là không an toàn, Công ty sẽ có quyền yêu bạn thay đổi và / hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

9. VI PHẠM HỆ THỐNG AN NINH

Bạn bị cấm sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc cơ sở nào được cung cấp liên quan đến website này để xâm phạm bảo mật hoặc giả mạo tài nguyên hệ thống và / hoặc tài khoản. Việc sử dụng hoặc phân phối các công cụ được thiết kế để xâm phạm bảo mật (ví dụ: chương trình đoán mật khẩu, công cụ bẻ khóa hoặc công cụ thăm dò mạng) bị nghiêm cấm. Nếu bạn tham gia vào bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật hệ thống nào, Công ty có quyền tiết lộ thông tin chi tiết của bạn cho quản trị viên hệ thống tại các website khác để hỗ trợ họ giải quyết các sự cố bảo mật.

10. LIÊN KẾT VỚI CÁC WEBSITE KHÁC

Website có thể chứa các liên kết đến các trang Internet khác trên World Wide Web. Công ty cung cấp các liên kết như vậy chỉ để thuận tiện cho bạn và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website nào được liên kết đến hoặc từ website này. Các liên kết từ website này đến bất kỳ website nào khác không chỉ ra rằng Công ty chấp thuận, xác nhận, tài trợ hoặc đề xuất website đó. Công ty từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, về tính chính xác, hợp pháp, độ tin cậy hoặc tính hợp lệ của bất kỳ nội dung nào trên bất kỳ website nào khác. Công ty không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật của bất kỳ website nào khác được liên kết với website này. Người dùng nên xem lại các chính sách bảo mật cho những website khác được liên kết đến website này.

11. MÔ TẢ SẢN PHẨM

Công ty cố gắng cung cấp các mô tả chính xác về tất cả các sản phẩm được hiển thị trên website. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm là hoàn chỉnh hoặc không có lỗi.

12. TÍNH SẴN CÓ CỦA SẢN PHẨM

Các sản phẩm được hiển thị trên website có thể không có sẵn ở quốc gia, tiểu bang hoặc địa phương cụ thể của bạn. Việc tham chiếu đến các sản phẩm như vậy trên website không ngụ ý hoặc đảm bảo rằng các sản phẩm này sẽ có sẵn bất cứ lúc nào tại địa điểm cụ thể của bạn. Công ty cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật thông qua website này, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin đó là hoàn chỉnh hoặc không có lỗi.

13. QUYỀN THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY HOẶC NỘI DUNG WEBSITE

Công ty có quyền thực hiện các thay đổi đối với website và các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào được đăng trên website đều áp dụng ngay sau khi chúng được đăng. Bằng cách tiếp tục sử dụng website sau khi bất kỳ thay đổi nào được đăng, bạn cho thấy bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó. Hơn nữa, Công ty có thể thay đổi, ngừng, xóa, hoặc đình chỉ bất kỳ Nội dung nào khác được đăng trên website, bao gồm các tính năng và thông số kỹ thuật của các sản phẩm và dịch vụ được mô tả hoặc mô tả trên website, tạm thời hoặc vĩnh viễn, bất kỳ lúc nào, không cần thông báo và không cần trách nhiệm pháp lý.

14. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Nếu bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều người dùng (bao gồm cả người bán), bạn sẽ miễn trừ trách nhiệm cho chúng tôi (và công ty mẹ, các chi nhánh và công ty con của chúng tôi cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý tương ứng của chúng tôi) đối với các khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và chi phí, hoặc các lệ phí và thiệt hại (thực tế và hậu quả của mọi loại và bản chất, đã biết và chưa biết, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp đó. Khi xác nhận điều khoản giải phóng trách nhiệm này, bạn rõ ràng từ bỏ mọi biện pháp bảo vệ (cho dù theo luật định hay cách khác) đối với phạm vi được luật hiện hành cho phép, nếu không sẽ giới hạn phạm vi của ĐIều khoản giải phóng trách nhiệm chỉ bao gồm những khiếu nại mà bạn có thể biết hoặc nghi ngờ là có lợi cho bạn tại thời điểm đồng ý với Điều khoản giải phóng trách nhiệm này.

15. BẢO ĐẢM

Bạn đồng ý bảo đảm và không gây tổn hại cho Công ty và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà phân phối và các chi nhánh từ và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc lệ phí, bao gồm cả phí luật sư hợp lý do bạn vi phạm các Điều khoản này, bao gồm bất kỳ điều khoản, tuyên bố hoặc bảo đảm nào ở trên, và / hoặc từ việc bạn đặt hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào lên máy chủ của chúng tôi, và/hoặc từ bất kỳ hoặc toàn bộ việc sử dụng tài khoản của bạn.

16. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM VÀ THIỆT HẠI

Bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng website của mình. Website (bao gồm tất cả nội dung và chức năng có sẵn trên website hoặc được truy cập thông qua website) được cung cấp "nguyên trạng." Trong phạm vi tối đa cho phép của luật hiện hành, Công ty từ chối mọi bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý và các điều kiện về khả năng bán được và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, có mức độ kỹ năng phù hợp, quyền sở hữu và không vi phạm. Hơn nữa, Công ty không đảm bảo rằng máy chủ cung cấp website không có vi-rút hoặc các thành phần độc hại khác có thể lây nhiễm, gây hại hoặc gây thiệt hại cho thiết bị máy tính của bạn hoặc bất kỳ tài sản nào khác khi bạn truy cập, duyệt, tải xuống từ hoặc do sử dụng website này.

17. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trong mọi trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự sơ suất của Công ty, Công ty sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại do hậu quả, trực tiếp, ngẫu nhiên, gián tiếp, trừng phạt hoặc đặc biệt nào do việc sử dụng, không thể sử dụng, hoặc lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung và chức năng của website, ngay cả khi Công ty hoặc đại diện được ủy quyền của Công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Một số tiểu bang không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, vì vậy giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm của Công ty đối với bạn đối với tất cả các thiệt hại, mất mát và nguyên nhân dẫn đến hành động (cho dù trong hợp đồng hay sai phạm, bao gồm nhưng không giới hạn, sơ suất hoặc cách khác) không vượt quá SGD $100.00.

18. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam.

19. PHÂN XỬ TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC ĐỐI VỚI MỌI CÁC TRANH CHẤP

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này, bao gồm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của nó, sẽ được chuyển đến và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài ở Singapore theo Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (“Quy tắc SIAC”) có hiệu lực tại thời điểm giải quyết và những quy tắc đó được coi là kết hợp tham chiếu đến những điều khoản này. Ngôn ngữ của Trọng tài sẽ là tiếng Anh.

20. ĐIỀU TRA

Công ty có quyền điều tra các vi phạm nghi ngờ đối với các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ vi phạm nào phát sinh từ bất kỳ hành động gửi, đăng hoặc e-mail nào mà bạn thực hiện hoặc gửi đến website. Công ty có thể tìm cách thu thập thông tin từ người dùng bị nghi ngờ vi phạm các Điều khoản này và từ bất kỳ người dùng nào khác. Công ty có thể đình chỉ bất kỳ người dùng nào có hành vi hoặc bài đăng đang được điều tra và có thể xóa tài liệu đó khỏi máy chủ của mình khi thấy phù hợp và không cần thông báo. Nếu Công ty cho rằng, theo quyết định riêng của mình, các Điều khoản này đã bị vi phạm, thì Công ty có thể chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ hành động gửi, đăng hoặc e-mail nào, xóa tài liệu vĩnh viễn, hủy bài đăng, cảnh báo người dùng, tạm ngưng người dùng và mật khẩu, chấm dứt tài khoản hoặc thực hiện hành động sửa chữa khác mà công ty cho là phù hợp. Công ty sẽ hoàn toàn hợp tác với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo Công ty tiết lộ danh tính của bất kỳ ai đăng bất kỳ e-mail nào, hoặc xuất bản hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào được cho là vi phạm các Điều khoản này. BẰNG CÁCH CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY, BẠN TỪ BỎ VÀ CAM KẾT ĐẢM BẢO CHO CÔNG TY TRÁNH KHỎI MỌI KHIẾU NẠI DO BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRONG QUÁ TRÌNH HOẶC DO KẾT QUẢ CỦA CÁC ĐIỀU TRA VÀ/HOẶC TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ KẾT QUẢ CỦA CÁC ĐIỀU TRA BỞI CÔNG TY HOẶC CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT .

21. điều khoản CHUNG

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này và bất kỳ điều khoản bổ sung nào được đăng trên website cùng nhau tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Công ty và bạn về việc sử dụng website của bạn. Mọi khiếu nại bị cáo buộc hoặc nguyên nhân hành động mà bạn có thể có liên quan đến việc sử dụng website của bạn phải được đưa ra trong vòng sáu (6) tháng sau khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động bị cáo buộc. Nếu, vì bất kỳ lý do nào, tòa án có thẩm quyền nhận thấy bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này hoặc bất kỳ phần nào trong đó không thể thực thi được, thì điều khoản hoặc phần đó sẽ được coi là có thể cắt bỏ và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của điều khoản còn lại của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

Lưu ý tự đổi lại link trang web cho phù hợp