14 Mar 2024

คาเฟ่แห่งแรกของแบรนด์กลับมาเปิดใหม่อีกครั้ง

Onitsuka Tiger CAFÉ 75

คาเฟ่แห่งแรกของแบรนด์กลับมาเปิดใหม่แล้วที่ Onitsuka Tiger GINZA RED CONCEPT STORE ชั้น 2

พบกับเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลายยิ่งขึ้น อาทิ กาแฟดริป สมูททีผลไม้ นอกจากนี้ยังมีน้ำแข็งไสสูตรออริจินอลที่ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล
บรรยากาศภายในร้านที่ตกแต่งด้วยสีแดง สีดำ และสีเทา ช่วยให้เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาที่แสนผ่อนคลาย

  • Onitsuka Tiger CAFÉ 75
    • Onitsuka Tiger CAFÉ 75
    • Onitsuka Tiger CAFÉ 75
    • Onitsuka Tiger CAFÉ 75
    • Onitsuka Tiger CAFÉ 75

Onitsuka Tiger Ginza RED CONCEPT STORE
Onitsuka Tiger CAFÉ 75 (2F)
Seisyokan Building, 4-5-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061
Tel: 03-3528-6594
Store hours: 11:00 – 20:00
Orders taken until 19:30

FEATURE

Wataru Hyuga look.1

18 Apr 2024

Wataru Hyuga look.1