MEXICO 66 SLIP-ON TAI-CHI YELLOW/BLACK
MEXICO 66 SLIP-ON TAI-CHI YELLOW/BLACK
MEXICO 66 SLIP-ON TAI-CHI YELLOW/BLACK
MEXICO 66 SLIP-ON TAI-CHI YELLOW/BLACK
MEXICO 66 SLIP-ON TAI-CHI YELLOW/BLACK
MEXICO 66 SLIP-ON TAI-CHI YELLOW/BLACK
MEXICO 66 SLIP-ON TAI-CHI YELLOW/BLACK
MEXICO 66 SLIP-ON TAI-CHI YELLOW/BLACK
MEXICO 66 SLIP-ON TAI-CHI YELLOW/BLACK
MEXICO 66 SLIP-ON TAI-CHI YELLOW/BLACK
MEXICO 66 SLIP-ON TAI-CHI YELLOW/BLACK
MEXICO 66 SLIP-ON TAI-CHI YELLOW/BLACK
MEXICO 66 SLIP-ON TAI-CHI YELLOW/BLACK

MEXICO 66 SLIP-ON

STYLE:
1183A746.750
COLOR:
TAI-CHI YELLOW/BLACK
2,300,000₫
SELECT A COLOR
Share to:

DESIGN NOTES

MEXICO 66 ™ SLIP-ON là phiên bản không giây buộc của MEXICO 66 ™, kiểu dáng nổi tiếng nhất của thương hiệu Onitsuka Tiger. Giày vẫn giữ các yếu tố từ phiên bản gốc từ MEXICO 66 ™ , chẳng hạn như thiết kế của phần gia cố mắt cá chân và miếng đệm gót.