ข้อมูลการคืนสินค้า

ข้อมูลการคืนสินค้า

 

หากต้องการค้นหาวิธีส่งคืนสินค้าที่คุณซื้อบนเว็บไซต์ onitsukatiger.com/th เพียงใช้เมนูด้านล่างเพื่อไปยังข้อมูลที่คุณต้องการ

เมื่อใดที่คุณสามารถคืนสินค้าได้

วิธีการส่งคืนสินค้า

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์นอกประเทศไทย

การเปลี่ยนสินค้า

หากคุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องชำรุดหรือไม่ถูกต้อง

เมื่อใดที่คุณสามารถคืนสินค้าได้

 

• หากมีเหตุผลใดๆ ที่ทำให้คุณไม่พอใจ คุณสามารถคืนสินค้าที่ยังมีป้ายราคาติดอยู่และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ยกเว้นสินค้าลดราคาทั้งหมด ถุงเท้าและชุดชั้นใน

• ในการซื้อสินค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์ onitsukatiger.com/th มีนโยบายการคืนสินค้าฟรี 14 วัน นับจากวันที่ได้รับคำสั่งซื้อของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

1. ป้ายราคาทั้งหมดยังคงติดอยู่

2. สินค้าไม่ผ่านการสวมใส่ ไม่ได้ถูกซัก ไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยน และไม่มีรอยเปื้อนทั้งบนตัวและพื้นรองเท้า

3. สินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม และกล่องรองเท้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม (ไม่ขีดเขียน ติดเทปกาว หรือทำการใดๆที่ทำให้กล่องรองเท้าเสียหาย)

 

การส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์

• ต้องเป็นคำสั่งซื้อออนไลน์บนเว็บไซต์ asics.com/th ที่เลือกการจัดส่งที่บ้านเท่านั้น

• โปรดทราบว่าคุณต้องใช้แบบฟอร์มคำขอคืนสินค้าที่มีอยู่ทางออนไลน์เพื่อดำเนินกระบวนการส่งคืนสินค้าของคุณ

• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แนบแบบฟอร์มการส่งคืนสินค้ามาพร้อมกับพัสดุที่ส่งคืนด้วย

• หากแบบฟอร์มการส่งคืนสินค้าสูญหาย โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอสำเนา

• สินค้าที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นจะไม่ได้รับการคืนเงิน

สำหรับการส่งคืนทั้งหมด:

การส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์

• ต้องเป็นคำสั่งซื้อออนไลน์บนเว็บไซต์ onitsukatiger.com/th ที่มีการจัดส่งที่บ้านเท่านั้น เนื่องจากการส่งคืนสินค้าสามารถทำผ่านตัวเลือกการจัดส่งนี้ได้

• โปรดทราบว่าคุณต้องใช้แบบฟอร์มคำขอคืนสินค้าที่มีอยู่ทางออนไลน์เพื่อดำเนินกระบวนการส่งคืนสินค้าของคุณ

• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แนบแบบฟอร์มการส่งคืนสินค้ามาพร้อมกับพัสดุที่ส่งคืนด้วย

• หากแบบฟอร์มการส่งคืนสินค้าสูญหาย โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอสำเนา

• สินค้าที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นจะไม่ได้รับการคืนเงิน

วิธีการส่งคืนสินค้า

การส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์

1. ส่งคำขอคืนสินค้าทางออนไลน์ผ่าน "บัญชีของฉัน"

2. ติดต่อแจ้งขอคืนสินค้าทาง ไลน์ ทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าของ ONITSUKA TIGER จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการคืนสินค้า

3. ก่อนการรับสินค้า ให้กรอกรายการสินค้าที่จะส่งคืน จำนวน และเหตุผลในการส่งคืนตามรหัสลงในแบบฟอร์มการส่งคืนสินค้า ใส่แบบฟอร์มการส่งคืนสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์เดิมของสินค้าและปิดผนึกให้เรียบร้อย รอการรับสินค้าตามที่นัดหมายไว้

4. เมื่อเราได้รับสินค้าแล้ว (ซึ่งอาจใช้เวลาสูงสุด 3 วันทำการ) และได้ตรวจสอบแล้ว เราจะดำเนินการคืนเงินภายใน 3 วันทำการ เราจะดำเนินการคืนเงินด้วยวิธีเดียวกันกับที่คุณใช้ในการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าในครั้งแรก ซึ่งจำนวนเงินจะรวมถึงราคาของสินค้าและภาษีใดๆ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันระยะเวลาในการคืนเงินได้ เนื่องจากการจัดส่งถูกดำเนินการโดยบุคคลที่สาม และธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของคุณอาจต้องการเวลาในการดำเนินการคืนเงิน และเวลาที่เงินจะปรากฏให้เห็นในบัญชีของคุณ ดังนั้น เราจึงขอเวลาทั้งหมดอย่างน้อย 30 วันทำการในการรับสินค้าและดำเนินการคืนสินค้าของคุณ

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์นอกประเทศไทย

เราสามารถรับคืนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้น หากคุณทำการซื้อในประเทศอื่น คุณจำเป็นต้องส่งคืนไปยังประเทศที่คุณซื้อ

 

การเปลี่ยนสินค้า

ขณะนี้เรายังไม่มีนโยบายรับเปลี่ยนสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ onitsukatiger.com/th เราจะคืนเงินเฉพาะการสั่งซื้อที่มีคุณสมบัติตรงตามนโยบายการส่งคืนสินค้าของเราเท่านั้น (ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น)

 

การเปลี่ยน/การส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ซื้อจาก ASICS

ในการเปลี่ยน/ส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ซื้อจากร้านของ ASICS โปรดส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังสถานที่ที่ซื้อ

 

การซื้อสินค้าออนไลน์

สำหรับการซื้อทางออนไลน์จะสามารถทำได้เฉพาะการคืนสินค้าได้เท่านั้น คุณสามารถเลือกส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์

หากคุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องชำรุดหรือไม่ถูกต้อง
 

ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องชำรุดถูกระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่: 

(i) ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานที่กำหนดไว้ เนื่องมาจากความบกพร่องทางการผลิตหรือการออกแบบ

(ii) ได้รับความเสียหายจากภายในร้านก่อนที่จะซื้อ

(iii) ไม่เป็นไปตามโฆษณาหรือข้อความบนฉลากที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

เมื่อคุณส่งคืนสินค้าไปให้กับ ASICS โดยอ้างว่าสินค้าบกพร่องชำรุด ผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกนำไปผ่านขั้นตอนการทดสอบคุณภาพ ข้อบกพร่องที่เป็นผลมาจากการสึกหรอตามปกติ การใช้งานที่ไม่ชำนาญ การใช้งานในทางที่ผิด การใช้งานขัดแย้งกับคำแนะนำของ ASICS ความไม่ระมัดระวัง อุบัติเหตุ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลรักษาและ/หรือการดูแลรักษาตามปกติ การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้งานปกติ จะไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันในการรับประกันของ ASICS และไม่มีสิทธิ์ในการขอคืนเงิน เปลี่ยนทดแทน หรือซ่อมแซม

หากเราได้กระทำการผิดพลาดในการสั่งซื้อของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราที่ customers-otth@onitsukatiger.com และเรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เวลาทำการปกติคือ 09:00 ถึง 17:00 GMT +7 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

การซื้อสินค้าแบบไม่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก

หากคุณทำการสั่งซื้อแบบไม่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราที่ customers-otth@onitsukatiger.com.

บริษัท เอสิกส์ ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายการเปลี่ยน/การคืนเงินเป็นครั้งคราว