Okres obowiązywania wyłącznych umów od 1 lipca 2020 r. do 22 lipca 2020 r.