TOKYO MIDTOWN YAESU NIPPON MADE

Tokyo Midtown Yaesu 1F, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo

Tel03-6262-7126

Open 11:00 Close 21:00

MAP